Tekrardan çeşitlilik doğar. Çeşitlilikten farklılık doğar. Farklılıktan yaratım doğar.