Müşteri Ürün Yorum ve Değerlendirmeleri Şartları ve Koşulları

Bu Kullanım Koşulları adidas tarafından sunulan Müşteri Değerlendirmeleri ve Yorumları servisi ("MDY Servisi") dahilindeki davranışları ilgilendirmektedir. adidas Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları arasında anlaşmazlık yaşandığında bu Kullanım Koşulları MDY Servisini kontrol edecektir.


adidas sitesine gönderdiğiniz her türlü içerik ile aşağıdaki listelenen ifadeleri beyan ve kabul ediyorsunuz:


 • ilgili fikri mülkiyet haklarının yazarı ve sahibisiniz;
 • girdiğiniz içeriklerdeki tüm "ahlaki haklardan" gönüllü bir şekilde feragat ettiğinizi;
 • yayınladığınız her içeriğin doğru olduğunu;
 • en az 13 yaşında olduğunuzu
 • girmiş olduğunuz içeriğin Kullanım Koşullarını ihlal etmediğini ve hiçbir kişi veya kuruma zarar vermeyeceğini beyan ve kabul ediyorsunuz.

Ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip hiçbir içeriği göndermeyeceğinizi kabul ve garanti ediyorsunuz:

 • yanlış, kesin olmayan veya yanlış yönlendirici olduğunu bildiğiniz içerikler;
 • üçüncü partilerin telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer mülki hakları veya reklam veya gizlilik haklarına tecavüz etmeyen içerikler;
 • (ihracat kontrolü, tüketici koruması, adil olmayan rekabet, ayrımcılık karşıtı veya yanlış reklam düzenlemeleri dahil ama bunlarla kısıtlı olmayacak şekilde) her türlü yasa, tüzük, kanun veya düzenlemeye karşı gelen içerikler;
 • sizin veya üçüncü herhangi bir tarafça karalayıcı, hakaret edici, tiksindirici, ırksal veya dinsel açıdan taraf tutan, yasalara aykırı şekilde birey, ortaklık veya şirketleri tehdit edici
 • olan ve olduğu düşünülen içerikler;
 • diğer websiteleri, adresler, e-posta adresleri, irtibat bilgileri veya telefon numaralarını referans olarak veren her türlü bilgi bulunan içerikler;
 • her türlü bilgisayar virüsü, kurdu veya bilgisayar programları veya dosyalarına zarar verici diğer içerikler.

adidas şirketini ve (memurlarını, yöneticileri, acenteleri, bağlı ortaklıklarını, ortak teşebbüslerini, çalışanlarını ve Bazaarvoice, Inc. dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü parti hizmet sağlayıcılarını) her türlü iddia, talep ve (fiili ve dolaylı) zarar, yukarıda belirttiğiniz ifade ve garantilerin, herhangi bir yasa veya üçüncü parti haklarının ihlalinden doğacak bilinen ve bilinmeyen avukatlık ücretlerinden muaf tutacağınızı ve beri kılacağınızı kabul ediyorsunuz.


Girdiğiniz her türlü içerik için adidas şirketine sürekli, geri çevrilemez, telif ücretsiz, aktarılabilir kullanım, kopyalama, değiştirme, tamamen silme, düzenleme, yayınlama, tercüme etme, girilen bilgi üzerinden farklı bir üretim yapma ve/veya bu içeriği satma ve/veya dağıtma ve/veya bu içeriği dünyanın her yerinde size tazminat vermeksizin istenen form, yöntem veya teknoloji ile kullanma hakkı ve izni veriyorsunuz.


Girdiğiniz her içerik adidas şirketinin kendi iradesine göre kullanılabilir. adidas, adidas websitesindeki içerik kuralları ve adidas'nın Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini düşündüğü her türlü içeriği değiştirme, kısaltma veya silme hakkına sahiptir. adidas websitesine girdiğiniz içerikleri adidas üzerinden düzenleme veya silme hakkını vereceğini garanti etmez. Değerlendirmeler ve Yorumlar genellikle iki ile dört iş günü içerisinde yayınlanır. Ancak adidas girilen içeriği herhangi bir nedenden ötürü çıkarma veya reddetme hakkına sahiptir. Girmiş olduğunuz içeriklerden adidas şirketinin değil, sizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Girmiş olduğunuz içeriklerin hiçbiri adidas, acenteleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, ortakları veya üçüncü parti hizmet sağlayıcıları ve ilgili yöneticileri, memurları ve çalışanlarının itimat yükümlülüğüne tabi değildir.


Değerlendirme ve yorumunuz ile birlikte e-posta adresinizi girerek adidas ve üçüncü parti hizmet sağlayıcılarının e-posta adresinizi yorumunuzun durumu ve diğer idari amaçlar hakkında sizinle irtibata geçmek amacıyla kullanabileceğini kabul ediyorsunuz.