ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı : ADİDAS SPOR MALZEMELERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (" SATICI ")

(Mersis No: 0008015373700239)

Adresi : MECİDİYEKÖY MAHALLESİOĞUZ SOKAK NO:4 RÖNESANS BİZ PLAZA ŞİŞLİ, İSTANBUL / TÜRKIYE

Telefon : +90 [•]

Faks : +90 [•]

Eposta : onlineshop@adidastr.com

1.2. TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad Soyad: [•] (" TÜKETİCİ ")
E-posta: [•]

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

       

Ürün Bilgisi

1

TL XXX

TL XXX

       

KDV

   

KDV TL

       

Ödeme Şekli

     
       

Teslimat Adresi

 

 
       

Teslim Edilecek Kişi

 

   
       

Fatura Adresi

   
       

Toplam (KDV Dahil)

 

 

 
       

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

       

Ürün Bilgisi

X

Fiyat

Ara Toplam

       

KDV

   

KDV

       

Ödeme Şekli

     
     

Teslimat Adresi

 

 
       

Teslim Edilecek Kişi

 

   
     

Fatura Adresi

 

 
       

Toplam (KDV Dahil)

 

Toplam Fiyat

 

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

       

Ürün Bilgisi

1

Fiyat

Ara Toplam

       
       

KDV

   

KDV

       

Ödeme Şekli

     
       

Teslimat Adresi

 

 
       

Teslim Edilecek Kişi

 

   
       

Fatura Adresi

 

 
       

Toplam (KDV Dahil)

 

TL XXX

 
       

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

       

Ürün Bilgisi

1

TL XXX

TL XXX

       

KDV

   

KDV TL

       

Ödeme Şekli

     
       

Teslimat Adresi

 

 
       

Teslim Edilecek Kişi

 

   
       

Fatura Adresi

 

 
       

Toplam (KDV Dahil)

 

TL XXX

 
       

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

       

Ürün Bilgisi

1

KDV Dahil Fiyatı

 TL xxxx

       

KDV

   

TL KDV

       

Ödeme Şekli

     
     

Teslimat Adresi

 

 
       

Teslim Edilecek Kişi

 

   
     

Fatura Adresi

 

 
       

Toplam (KDV Dahil)

 

Toplam

 

Kargo Ücreti:

 

[Ücretsiz olsa bile lütfen kargo ücretini belirtiniz.]

 

Toplam Ücret:

 

[Lütfen toplam ücreti belirtiniz.]

 
       


Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak siparişin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde [•] adına yetkilendirilmiş kargo firmasına teslim edilir ve/veya indirim kodunuz elektronik olarak size ulaştırılır.

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda TÜKETİCİ tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde SATICI’nın, TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4. CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı veya TÜKETİCİ tarafından gösterilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca mesafeli satış sözleşmesinde de yer almaktadır.

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

5. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) TÜKETİCİ'nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanır. İşbu ön bilgilendirme formu, ancak TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerleri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'ne yapabilir.

Tarih: [•]